Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jolana Navrátilová

organizační referentka – Centrum pro digitální výzkum náboženství


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. L/207
Veveří 468/26
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6194
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Jolana Navrátilová
 • narozena v roce 1973 ve Valticích (v okrese Břeclav)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: magisterský stupeň, anglický jazyk a literatura - sociologie, Mgr., "Kyberpunk v díle Williama Gibsona a jeho přínos pro sociální teorie", FSS MU, Brno
 • 1992: střední škola, maturita, Gymnázium Břeclav
Přehled zaměstnání
 • od r. 1996: překlady z/do angličtiny (vlastní podnikání) - sci-fi a fantasy Nyxia a Vládci popela od S. Reitgena, romány, Stručné dějiny buddhismu od E. Conzeho, odborné texty, aj.
 • od září 2021: organizační referentka Centra pro digitální výzkum náboženství, FF MUNI - projekt DISSINET
 • únor - září 2020: asistentka projektového managementu, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 • duben 2019 - březen 2020: genderová expertka v projektu Technologické agentury České republiky
 • březen 2018 - leden 2019: koordinátorka strategických partnerství na Oddělení vnějších vztahů a marketingu ESF MU
 • 2004-2017: referentka pro zahraniční vztahy na FSS MU
 • říjen 2003: výuka angličtiny na SPŠCH Vranovská, Brno
 • srpen 2002 - květen 2003: NESEHNUTÍ Brno, koordinace projektu Ženská práva jsou lidská práva
 • 2001-2002: výuka odborné angličtiny na Evangelické akademii (VOŠ) v Brně
 • leden - červen 1994: výuka angličtiny na ZŠ Tuháčkova, Brno
Pedagogická činnost na fakultě (v rámci DSP 1999-2001)
 • jaro 2000, "Subkultury mládeže a jejich sociologické studium"
 • podzim 1999, 2001, "Proseminář k úvodu do sociologie", vedení seminářů
 • jaro 1999, "Proseminář k obecné sociologické teorii", vedení seminářů
Vědeckovýzkumná činnost
 • "Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000-2001" (projekt FSS, grant OSF, řešitelka Iva Šmídová), spolupráce na výstupech projektu
 • "Mediální kampaň proti domácímu násilí", květen-listopad 2003 (ROSA, grant OSF), spoluúčast na tvorbě kampaně
Zahraniční stáže
 • listopad 2018: Staffordshire University, Erasmus staff training - on employability
 • červen 2017: University of Cyprus, Erasmus staff training
 • říjen 2015: prezentace "Cooperation in Joint Degree Programs", University of Haifa, Izrael
 • listopad 2015, květen-červen 2016: University of Sarajevo, Erasmus Mundus staff training
 • červen 2014: Jÿvaskÿla Yliopisto, Erasmus staff training
 • leden 2014: JOI Week - International Partnership Forum na Universität Leipzig
 • červen 2013: Eötvos Loránd Tudományegyetem, Erasmus staff training
 • červen 2012: Karl-Franzens Universität Graz, Erasmus staff training
 • únor 2011: Inholland Rotterdam, Nizozemsko, Erasmus staff training
 • duben 2010: Uniwersytet Warszawski, Polsko, Erasmus staff training
 • březen 2008: Univerza v Ljubljani, Slovinsko, Erasmus staff training
 • září - prosinec 2000: University of Toronto, Centre for Russian and East European Studies, studijní pobyt v rámci doktorského studia
 • duben 2000: Inter-University Centre Dubrovnik, seminář Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies (10-17. 4.)
Další univerzitní aktivity
 • od 2017: členka výboru Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity
 • 2014: členství v komisi prorektora Masarykovy Univerzity zabývající se internacionalizací
 • 2011 - 2013: asistence při prípravách mezinárodních společných programů: International Joint Master's Degree in Cultural Sociology, double degree in European Governance, and the International Relations. Europe from the Visegrad Perspective joint degree program
 • 2001-2008: spolupráce s Gender centrem FSS MU a projektem Dětského koutku na FSS MU
Volnočasové aktivity a zájmy
 • nezisková a dobrovolnická činnost – překlady pro think tank QueerGeography.cz a členství ve výboru Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, v minulosti např. Queer Parade Brno, Genderové informační centrum NORA, NESEHNUTÍ, STUD Brno: vedení týmu, správa webu, tvorba tiskových zpráv
 • zájem o středověkou historii, cestování a výlety do přírody, nově zahradničení a kutilství
Vybrané publikace
 • NAVRÁTILOVÁ, Jolana. International Teaching - An Important Task for the IRO. In Jos Beelen, Anne Boddington, Birgit Bruns, Martin Glogar, Carlos Machado. Guide of Good Practices TEMPUS CORINTHIAM. Project No. 195186-2009-1-BE-SMGR. 2013, s. 315-322. ISBN 978-84-695-6409-7. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Zbyněk VYBÍRAL, Jolana NAVRÁTILOVÁ a Eva POLÁŠKOVÁ. How to Teach Social Sciences? Challenge for 21st Century (international conference). 2005. URL info
 • HUŇKOVÁ, Markéta, Kristýna RYTÍŘOVÁ a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003, 22 s. ISBN 80-903228-1-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti. (Barša, Pavel, ed.). In Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 59-66. ISBN 80-210-2834-3. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Mýtus krásy. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 154-161. ISBN 80-903228-0-8. info
 • Zpráva z výzkumu : Rovné příležitosti žen a mužů : ve vybraných českých podnicích 2000-2001. Edited by Kateřina Lišková - Jolana Navrátilová. Brno: Gender centrum, 2002, 85 s. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Náboženství a sekularizace v České republice. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 111-125, 25 s. ISSN 1212-365X. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Religion and Secularisation in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, IX., č. 1, s. 85-98. ISSN 1210-3861. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jolana, Vít KLEPÁRNÍK a Jan DRAHOKOUPIL. Rovné příležitosti v českých a moravských podnicích. Souhrn doporučení zaměstnavatelům a zaměstnancům. (ed. Kateřina Lišková a kol.). In Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000-2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2001, 49 s. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Strauss, Anselm L.: Mirrors and Masks.The Search for Identity. (Recenze). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 5, č. 5, s. 229-232. ISSN 1212-365X. info

12. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.