Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jan Špaček

asistent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06003
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4984
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Špaček, narozen 6. května 1977 v Brně, svobodný
Pracoviště
 • Masarykova universita v Brně
  Filosofická fakulta
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr. hudební vědy, FF MU v Brně, diplom s vyznamenáním, diplomová práce: "Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům"
 • 1996: SŠ - absolutorium Francouzského gymnázia v Brně, Lerchova 63 (dnes gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, www.gml.cz); maturita podle programu gymnázií s rozšířenou výukou jazyků
 • 1991: ZŠ - ukončení osmileté základní školy v Brně, Staňkova 14
Přehled zaměstnání
 • 1996-2002: odborný pracovník Knihovny Jiřího Mahena v Brně, oddělení "hudební knihovna", úsek pro vážnou hudbu a jazz
 • 2001-2007: principal research assistant profesora Johna Tyrrella, Cardiff University - práce na pramenech k životu a dílu Leoše Janáčka (výsledkem je obsáhlá dvoudílná monografie "Janáček - Years of a Life"
 • 2005- : odborný pracovník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2007 (září a řijen): asistent šéfa opery ND Brno
Pedagogická činnost
 • 2001- : Ústav hudební vědy, vedení přednášek a seminářů pro posluchače hudební vědy a sdružených uměnovědných studií (Dmitrij Šostakovič I., II.; Collegium musicum I., II.; Uměnovědný biograf I., II.; Dějiny hudby II., Filmová hudba Dmitrije Šostakoviče); rovněž výuka v anglickém jazyce pro zahraniční studenty MU (Music in the Czech Lands)
 • 1998- : vedení přednášek a seminářů o církevní, liturgické a duchovní hudbě pro posluchače Institutu ekumenických studií při ETF UK v Praze
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ruská hudba 20. století se specializací na život a dílo Dmitrije D. Šostakoviče
 • Autentická (tzv. sémiologická) interpretace gregoriánského chorálu podle neumaticky a kvadraticky notovaných pramenů
 • Prameny k životu a dílu Leoše Janáčka
 • Třídění a katalogizace knihovních fondů, zaměření na hudební dokumenty
 • Kulturní politika, příspěvkové organizace
Akademické stáže
 • 2000: Devítiměsíční stipendijní pobyt na Royal Holloway College, University of London (Department of Music) v rámci projektu LLP Erasmus
Universitní aktivity
 • 2004- : Tajemník Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka
 • 2002-2008: Člen Akademického senátu Filosofické fakulty MU v Brně, od podzimu 2004 místopředseda
 • 2004-2008: Člen Akademického senátu Masarykovy university v Brně
 • 2007- : Koordinátor zahraničních studií Ústavu hudební vědy FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Příprava a realizace kulturních hudebně-popularizačních pořadů, seminářů, přednášek a workshopů pro veřejnost (různí pořadatelé - především v Brně, Praze a Kyjově)
 • Hudební kritika, publicistika a esejistika na stránkách několika periodik, mimo jiné: MF Dnes (externí recenzent), Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, Neon, Atelier, Rovnost
 • Další publikační činnost: psaní popularizačních textů pro tištěné koncertní programy (Concentus Moraviae, Moravský podzim, Pražské jaro, Filharmonie Brno a další)
 • 2003- : Člen komise Ministerstva kultury ČR pro přidělování finančních prostředků profesionálním symfonickým orchestrům a sborům
 • 2002: poradní analytik Rady Českého rozhlasu v oblasti hudebního vysílání na stanici Vltava
  Praktické hudební aktivity:
 • historicky poučená interpretace (zpěv) gregoriánského chorálu v souboru "Svatomichalská gregoriánská schola" (www.volny.cz/biskbrno/choral)
 • Hra na violoncello ve smyčcovém kvartetu "Celý Quartet" zabývajícím se objednáváním a prováděním nových skladeb mladých začínajících autorů
 • Nastudování a dirigování české premiéry komorní Šostakovičovy opery "Antiformalističeskij rajok" 13. května 1999 v aule FF MU v Brně, další tři provedení v Brně a v Praze (galerie Rudolfinum, únor 2002)
 • Sólový pěvecký part vypravěče v oratoriu Gudeani Gišbatukam skladatele Edgara Mojdla (oceněno výroční cenou pro mladé skladatele; provedení v Brně na JAMU a na koncertu laureátů v rámci Janáčkova máje v Ostravě)
 • Hra na amplifikované a preparované violoncello a umělecké vedení alternativního souboru Šárek Band zaměřeného na hudbu Ondřeje Šárka a dalších žijících českých skladatelů
Vybrané publikace
 • ŠPAČEK, Jan. Smetana versus Dvořák? In Andrea Poláčková a Lucie Jahodářová. Monarchie 1848–1918. Vydání první. Brno: Extra Publishing. s. 133-135. Živá historie. ISBN 978-80-7525-258-6. 2019. Domovská stránka výsledku. info
 • ŠPAČEK, Jan. Wagner – Liszt – Šostakovič. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 5 s. A3 koncert "Romantika smyslů zbavená", programový text ke koncertu 15. února 2018. 2018. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Orff Carmina Burana. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 3 s. M4 Novoroční koncert, programový text ke koncertu 13. ledna 2017. 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Lieberman – Rodrigo – Křížek – Schumann. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 5 s. E2 "Flétna, kytara a trubka", programový text ke koncertu 19. ledna 2017. 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Vasks – Beethoven – Šostakovič. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 5 s. C4 koncert "Geniální Šostakovič", programový text ke koncertu 27. dubna 2017. 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Britten – Mahler. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 5 s. B4 koncert "Midori – zpívající housle", programový text ke koncertům 18. a 19. května 2017. 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Kabeláč – Šostakovič. Festival Špilberk. Brno: Filharmonie Brno. 8 s. FŠ 6, koncert "Babí jar", programový text ke koncertu 23. srpna 2017. 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Dvořák – Janáček. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 4 s. A1 Zahajovací koncert, programový text ke koncertům 26. a 27. května 2016. 2016. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Přízraky strachu, smutku a úzkosti. In Trojan Jr., Pavel. Pražské jaro 2015. Praha: Pražské jaro. s. 110-118. ISBN 978-80-7383-424-1. 2015. obálka info
 • ŠPAČEK, Jan. Phantoms of Fear, Sorrow, and Anxiety. In Trojan, Pavel Jr. Prague Spring 2015. Praha: Pražské jaro, o.p.s. s. 118-125. ISBN 978-80-7383-424-1. 2015. front cover info
 • ŠPAČEK, Jan. ...a opera se stala filmem a přebývala mezi námi. In Trojan, Pavel Jr. Pražské jaro 2015. Praha: Pražské jaro, o.p.s. s. 126-130. ISBN 978-80-7383-424-1. 2015. obálka info
 • ŠPAČEK, Jan. ...and Opera Was Made Film, and Dwelt Among Us. In Trojan, Pavel Jr. Prague Spring 2015. Praha: Pražské jaro. s. 130-134. ISBN 978-80-7383-424-1. 2015. front cover info
 • ŠPAČEK, Jan. Libuše Janáčková: Leoš Janáček a Lidové noviny. In Opus musicum. Brno: Opus musicum. s. 116-117. ISSN 0862-8505. 2015. info
 • ŠPAČEK, Jan. Dmitrij Šostakovič: 14. symfonie : k programu. Brno: Ensemble Opera Diversa, o. s. 7 s. programový text ke koncertu 2. listopadu 2015. 2015. info
 • ŠPAČEK, Jan. Organizátor hudebního života a interpret Vladimír Helfert. In K odkazu Vladimíra Helferta, Brno, 18. listopadu 2015. 2015. info
 • ŠPAČEK, Jan. Petr Iljič Čajkovskij. Praha: Český rozhlas. 5 s. Vltava - Klasika - Skladatelé. 2013. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Anton Stěpanovič Arenskij. Praha: Český rozhlas. 2 s. Vltava - Klasika - Skladatelé. 2013. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Sergej Sergejevič Prokofjev. Praha: Český rozhlas. 6 s. Vltava - Klasika - Skladatelé. 2013. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič. Praha: Český rozhlas. 7 s. Vltava - Klasika - Skladatelé. 2013. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Káže krásu a pije hnus (Dmitrij Šostakovič na poli socialistického realismu: oběť i vítěz). Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, roč. 1, č. 05,, s. 90-92. ISSN 1801-4755. 2006. Webové stránky časopisu Rozrazil info
 • ŠPAČEK, Jan. Vladimír Helfert, brněnská muzikologická škola a hudba SSSR. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press. s. 106-108. ISBN 80-86791-28-9. 2005. info
 • ŠPAČEK, Jan. Soc-real Dancing: Elements of Socialist Realism in the Light Music of Dmitry Shostakovich. In Socialist Realism and Music [Colloquia Musicologica Brunensia, 36 (2001)]. Praha: KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU. s. 131-134. ISBN 80-86791-18-1. 2004. info
 • ŠPAČEK, Jan. Ideová, politická, mocenská a stylová doktrína socialistického realismu na poli hudby. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 2003, č. 1, s. 6. ISSN 1210-5236. 2003. info
 • ŠPAČEK, Jan. Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům "Zlatý věk", "Šroub" a "Světlý potok". Brno: Masarykova universita, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy. 33 s. 2001. info
 • ŠPAČEK, Jan. Šostakovičova satirická komorní opera Antiformalističeskij rajok. překlad vybraných pramenných textů Miloš Štědroň. Brno: Masarykova universita, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy. 35 s. 2000. Odkaz na publikovaný výtah z textu info
 • ŠPAČEK, Jan. Kostlivci v dobře uzamčené skříni aneb Jaké jsou naše symfonické orchestry. Neon : Časopis o kultuře. Brno: Společnost Neon, roč. 1, březen [3], s. 50 - 55, 2000. info
 • ŠPAČEK, Jan. Plná hlava Šostakoviče. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 32, č. 6, s. 72 - 76. ISSN 0862-8505. 2000. Odkaz na plné znění článku info
 • ŠPAČEK, Jan. T02 PATTERN 00 : O jednom multimediálním buldozeru na Skleněné louce. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 31, č. 1, s. 64 - 65. ISSN 0862-8505. 1999. Odkaz na článek info
 • ŠPAČEK, Jan. Šostakovičův Antiformalističeskij rajok : chef d'oeuvre z šuplíku. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 31, č. 5, s. 8 - 24. ISSN 0862-8505. 1999. Odkaz na zkrácenou verzi otištěného článku info

2. 6. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.