Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 10. 1. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen)
prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Dr. (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 12. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 3. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Enklitika v češtině barokní doby
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. (Akademie věd ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 5. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen)
prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Dr. (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.