Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí

Autoři

BOHÁČOVÁ Michaela

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Referát pojednává o problematice kontinuity anoikonymie na materiálu současně užívaných pomístních jmen v obcích jihomoravského pohraničí. Zabývá se samotným termínem kontinuity v anoikonymii (resp. toponymii), a zejména konkrétní realizací, tj. tím, jak dnešní názvy navazují na předválečné německé. Analyzuje jednotlivé typy vztahu před- a poválečného (současného) názvu (přejetí jména, jeho přeložení, nezávisle utvořený název a další).
Související projekty: