Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí

Autoři

KLIMUSOVÁ Helena JELÍNEK Martin DOSEDLOVÁ Jaroslava BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem studie bylo předběžně ověřit psychometrické vlastnosti dotazníku Gordonův osobnostní profil - Inventorium (GPP-I) a zjistit, jak odpověďový formát ovlivňuje výsledky měření. Originální verze testu sestává z 38 čtveřic popisných výroků. Úkolem respondenta je zvolit jeden výrok z tetrády, který ho vystihuje nejvíce, a druhý, který ho vystihuje nejméně. Autor dotazníku předpokládal, že formát nucené volby je méně citlivý na zkreslení vlivem sociální žádoucnosti a vede k vyšší spolehlivosti měření osobnostních rysů. Současně má však tento formát nevýhody v podobě vzájemné závislosti odpovědí na položky a prodloužení doby odpovídání. Porovnali jsme originální verzi metody s položkami měřenými na pětistupňových Likertových škálách. Tato alternativní verze byla administrována na stejném souboru vysokoškoláků (N = 86) s dvoutýdenním odstupem. Korelace škál obou verzí se pohybovaly od 0.48 do 0.82 (medián 0.72); úroveň vnitřní konzistence byla mírně vyšší u alternativní verze. Pro obě verze byl rovněž analyzován vzorec korelací se škálami dotazníku NEO-PI-R.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.