La grande illusion. Sociologické postřehy k dialektice jazzu a vážné hudby

Autoři

BEK Mikuláš

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova sociology of music; reception history of jazz
Popis Článek se zabývá historií recepce jazzu v České republice a využívá historických kvalitativních a současných kvantitativních dat k analýze sociálního kontextu recepce jazzové hudby.