Fachsprachliche Aspekte in der spätmittelalterlichen böhmischen Geschichtsschreibung

Logo poskytovatele
Název česky Aspekty odborného jazyka v pozdně středověkém českém dějepisectví
Autoři

BROM Vlastimil

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předmětem studie jsou rysy odborného jazyka ve vybraných středověkých textech - v Dalimilově a Pulkavově kronice a ve Vlastním životopise Karla IV. (vždy v latinských, českých a německých verzích). Vedle postojů k obsahové relevanci a spolehlivosti prezentovaných v prolozích je pozornost věnována vybraným tematickým oblastem, zvláště v rovině lexika (genealogické vazby, vojenství a výkon moci, teologická a morální sféra a konečně jazyk).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.