Kognitivní revoluce, behaviorismus a magická teorie mysli

Autoři

FRANEK Juraj

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova cognitive psychology; cognitive science; evolutionary psychology; philosophy of mind; Cartesian dualism; behaviourism
Popis Článek reaguje na kritické zhodnocení kognitivní revoluce, které předložil Jaroslav Peregrin (Filosofie dnes, 4, 2012, č. 1, s. 19-35). Dle Peregrina otevřela kognitivní revoluce Pandořinu skříňku naivních mentalistických teorií a variant karteziánského dualismu („magických teorií mysli“), které „nepatří do vědy ani do rozumné filosofie“ (tamtéž, s. 19). Ačkoliv s odmítnutím magické teorie mysli souhlasím, pokouším se ukázat, že kognitivní obrat v 50. a 60. letech minulého století připouští také zcela odlišnou interpretaci, dle které kognitivní věda v důsledku svých základních východisek a metodologie nejenomže žádnou variantu karteziánského dualismu neimplikuje a nešíří, nýbrž tuto možnost výkladu vztahu mysli a těla explicitně popírá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.