XVIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii, workshop analytická estetika

Autoři

NIEDERLE Rostislav

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Účastníci workshopu představili některé problémy estetiky z analytického pohledu. Niederle přednesl kritický příspěvek o intencionalismu v estetice. Koťátko referoval o sémantice fikčních světů. Kundračíková pojednala rozdíl de re a de dicto supozic ve fotografii. Hrkút představil specifickou koncepci ontologie uměleckých děl. Řehulková kritizovala Ingardenovu koncepci míst nedourčenosti.
Související projekty: