Zákoník práce z roku 1965 – základ československého pracovního práva ve druhé polovině minulého století

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Czechoslovakia; Labour legislation; Labour code; Renewal process; Normalization
Popis Studie je věnována vývoji československého pracovního práva ve druhé polovině minulého století. Sleduje, jak se vyvíjela podoba a praktická aplikace základního pracovněprávního předpisu, zákoníku práce z roku 1965. Poukazuje na ekonomické a politické příčiny nejvýznamnějších změn i na dopad přijímaných opatření na uplatňování zákoníku v praxi. Autor se snaží upozornit, že vývoj právní úpravy zapojení do pracovního procesu významně spoluvytvářel dobovou atmosféru a zároveň odrážel její obraz v jednotlivých fázích vývoje československé (české a slovenské) společnosti.
Související projekty: