Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let

Logo poskytovatele
Autoři

SZCZEPANIK Petr

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova authorship in film; group style; Czech New Wave
Popis V této studii popisuji historicky specifické formy skupinového autorství a stylu. Důležitou roli zde logicky hraje otázka „autorského“ podílu státní instituce (zestátněného průmyslu a jeho politických dohlížitelů) a organizačních jednotek, na které stát-producent delegoval tvůrčí rozhodování. Skupinové autorství v éře pozdního stalinismu (1948-1953) mělo jinou strukturu a dynamiku než autorství po roce 1954, protože se změnil vztah mezi filmaři a politickou mocí. Změnil se tím, že ve strukturním vakuu mezi státem-producentem a výkonnými tvůrci, jež vzniklo centralizací po únorovém puči 1948, byla obnovena úroveň středního managementu, tedy takzvané tvůrčí skupiny, které si začaly pěstovat vlastní „stáje“ režisérů a spisovatelů. Skupiny tak plnily roli „podproducentů“, kteří dále delegovali tvůrčí rozhodování na řadové skupinové dramaturgy, scenáristy, režiséry a filmové štáby. V této studii zdůrazňuji autorský podíl vedoucích dramaturgů a produkčních šéfů nově vzniklých tvůrčích skupin a dále skupinový styl tvůrců, kteří se kolem skupin sdružovali. Na příkladu dvou nejvýznamnějších skupin druhé poloviny padesátých let, Feixovy a Šmídovy, ukazuji, jak diferenciaci stylů napomohl jejich konkurenční vztah.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.