Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí

Autoři

BOHÁČOVÁ Michaela

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova toponyms; anoikonyms; minor place names; borderline area; Moravia; continuity
Popis Text se zabývá kontinuitou anoikonymie (pomístních jmen) z oblasti jihomoravského pohraničí. Pozornost je věnována vlastnímu pojmu kontinuity v anoikonymii a zvláště její realizaci, tj. způsobům, jakými dnešní pomístní jména navazují na někdejší německá. V textu je rovněž provedena analýza jednotlivých typů vztahu mezi předválečným a poválečným názvem (přejímání a adaptace původního názvu, překlad, samostatně utvořený název atd.).
Související projekty: