Byl Berkeley skutečně imaterialista?

Autoři

KOVÁŘ Martin

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia philosophica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova George Berkeley; materialism; immaterialism; common sense
Popis V této práci se snažím interpretovat Berkeleyho pohled na svět jako materialistický. Tento pohled - dle mého soudu - můžeme vidět už v jeho raných spisech Pojednání o principech lidského poznání (1710) a Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem (1713). Opírám se při tom hlavně o Berkeleyho důraz na common sense a na pojetí Boha jako garanta poznatelnosti světa. Dále ukazuji, že Berkeley chápe pojmy skutečné a materiální jako synonyma. Interpretuji, proč Berkeley označuje ve svých dvou hlavních metafyzických spisech věci jako ideje. A dále, jak chápat Berkeleyho pojetí, že Bůh vtiskuje ideje světa do našich myslí. Centrální úlohu zde hraje, jak rozumět hmotné substanci, kterou Berkeley naprosto odmítá. Odmítáním této filosofické hmotné substance se Berkeley snaží zamezit skepticismu, do něhož - dle něho - jinak filosofie musí upadnout; a současně se tím snaží o návrat k prostému náhledu na svět.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.