Mezigenerační učení v učitelských sborech: Obsahy a interakce

Autoři

NOVOTNÝ Petr BRÜCKNEROVÁ Karla

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentace představuje kvalitativní fázi výzkumu provedeného na českých základních a středních školách. Interpretace dat má několik teoretické východisek. Především je využit Illerisův rámec pro popis učení k definování mezigenerační učení v učitelských sborech. To nám umožňuje popsat a typologizovat situace, v nichž tento druh učení vyskytuje v českých školách.
Související projekty: