Argumenty pro rozvoj a podporu předškolního vzdělávání v Evropě

Autoři

RABUŠICOVÁ Milada

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška je věnována argumentům pro podporu a rozvoj předškolního vzdělávání, s nimiž se můžeme setkat v Evropě. Nejčastěji jsou jimi pomoc a podpora rodinám, podpora vyšší porodnosti jako reakce na stárnoucí společnost, rovnost příležitostí žen a mužů, výraznější zapojení žen do pracovního procesu, ekonomické efekty předškolního vzdělávání v podobě investice do budoucnosti, vyrovnávání socioekonomických nerovností, sociální a kulturní soudržnost a první krok malého dítěte k celoživotnímu učení. Následuje přehled typických modelů předškolní péče a vzdělávání v Evropě v souvislosti s modely sociálního státu, jež v různé míře zohledňují rozdílné pohledy na péči o nejmenší děti a na rodinnou politiku vůbec. V závěrečné části přednášky je tato evropská situace konfrontována se situací českou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.