Cultural War – Concept, Myth and Reality: A Clash of Ideas in “Post-Secular” American Society at the Turn of the Millennium

Název česky Kulturní válka - Koncept, mýtus, realita: Střet idejí v americké "postsekulární" společnosti
Autoři

VÁCLAVÍK David

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj American and British Studies Annual
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova religion; secularization; cultural war; American society; politics
Popis The idea of culture war has occurred in various analyses focused on the transformation of modern and especially American society since the 1980's. This concept underlies the "ideological schism", which is participated on majority of the polarizing debates in American (and not only American) public sphere. These debates involved a wide spectrum of controversies like the relationship between state and church, multiculturalism, abortion and gay marriage. This paper will analyze the concept "cultural war" and its "usage" in the "ideological struggle" between liberal and conservative streams in contemporary American politics. It will also consider the sustainability of this concept for scientific reflection, especially with regards to the description and interpretation of the religious situation in American society.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.