Crimen Maiestatis and the Poena Legis during the Principate

Název česky Crimen maiestatis a poena legis v období principátu
Autoři

MELOUNOVÁ Markéta

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Obecně se tvrdívá, že zločin urážky majestátu byl v období římského císařství trestán smrtí, a jeho stíhání bývá považováno za jeden z negativních aspektů této doby. Diskuse o původu, dataci a obsahu legis Iuliae maiestatis, tedy zákona, který tvořil rámec pro soudní procesy, však nedospěla k uspokojivým závěrům. Cílem příspěvku je potvrdit, že zákonným trestem zůstala i za principátu aquae et ignis interdictio ve významu nedobrovolného vyhnanství, jež byla jako trest pro urážku majestátu zavedená za Sully nebo Caesara. Náležitá pozornost je věnována možnostem kogničního procesu, který se rozmáhal od počátku principátu, a roli senátu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.