Péče o žáka s kochleárním implantátem v podmínkách inkluzivního vzdělávání

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

HORÁKOVÁ Radka

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola v knize pojednává o faktorech ovlivňujících úroveň péče o dítě s kochleárním implantátem v předškolním věku, které vedou k zařazení dítěte do majoritní společnosti. Součástí kapitoly je prezentace výsledků šetření, které mělo kvalitativní charakter. Jeho cílem bylo popsat jazykový vývoj chlapce s kochleárním implantátem a poukázat na přínos FM technologie v oblasti vnímání řečového signálu v hlučném prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.