Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou

Autoři

KAŠE Vojtěch

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon : religionistický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/11138758/Ka%C5%A1e_V._2014_._Experimenty_d%C4%9Bjin_Kognitivn%C3%AD_historiografie_mezi_d%C4%9Bjepisectv%C3%ADm_a_kognitivn%C3%AD_v%C4%9Bdou._Pantheon_9_1_93_112
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova cognitive historiography; historiographical theory; cognitive science of religion; theory of the history of religions; predictive historiography; cultural dynamics; computational modeling
Přiložené soubory
Popis Tato studie diskutuje otázky, témata a výzvy širokého výzkumného pole "kognitivní historiografie". K ilustraci jeho rozličnosti a plurality předkládá několik perspektiv, ze kterých je možné na dané pole nahlížet. Vedle intuitivního chápání kognitivní historiografie jakožto specifické subdisciplíny historiografie tato studie předkládá náhled na dané pole jakožto na integrální součást kognitivních věd. S odkazem na zájem historiků o historickou změnu a kulturní přenos je zde zdůrazněna role historiků při testování obecných hypotéz týkajících se těchto změn prostřednictvím evaluace na konkrétních historických datech. V závěru se studie vymezuje vůči přehnanému důrazu kognitivní vědy o náboženství na experimentální metody a zvažuje potenciál metod matematického a výpočetního modelování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.