Interpretace organických a mechanických metafor ve vědecké konceptualizaci hypertextu

Autoři

KOBÍKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pojem „hypertext“ vyjadřuje od roku 1965 ideu pokročilého, digitálního, nelineárního textu, obsahujícího odkazy k dalším informacím. Cílem příspěvku je metaforologická interpretace vývoje pojmu „hypertext“, vznikajícího s použitím tzv. absolutní metafory organismu a mechanismu. Metaforologie je podle Blumenberga (1960) historickým zkoumáním významných (tzv. absolutních) metafor ve filosofických a vědeckých textech. Absolutní metafora není podle Blumenberga v určité fázi vývoje přeložitelná do jednoznačného jazyka vědecké terminologie. V našem případě půjde o zkoumání primární fáze vědeckého objevu, kde hraje metaforické myšlení důležitou roli. Vannevar Bush (1945) v metafoře „asociace je stezka“ představil vědeckému světu svou ideu mechanizace asociativní paměti a rozvinul ji v teoretický model asociativního spojování informací. Douglas Engelbart (1962) Bushovu ideu rozvinul ve funkční hypertextový systém s pomocí analogie člověka a počítače. Autor termínu „hypertext“, Ted Nelson (1965) popsal hypertext jako organický systém, který napodobuje funkce lidské mysli. Nelson staví hypertext do analogie s magickým místem literární paměti, když odkazuje na Coleridgeovo Xanadu. Pojem „hypertext“ však Nelson definuje i s pomocí vědeckého jazyka usilujícího o jednoznačnou definici. Ve všech uvedených případech jde o vytvoření metafory s pomocí interakce organické a mechanické absolutní metafory. Tuto interakci interpretuji na základě interakční teorie metafory Maxe Blacka, založené na logické analýze interakce asociačních komplexů zmíněných metafor. Vývoj pojmu „hypertext“ představuji jako pokus o „překlad“ z metaforické řeči, ve které byla idea hypertextu formulována v počáteční fázi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.