How to Analyze Metaphors in the Discourse of the Scientific Discovering of New Media?

Název česky Jak analyzovat metafory objevující se v diskurzu vědeckého objevování nového média?
Autoři

KOBÍKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Hypertextové propojení informací je jedním ze základních principů digitálních médií. Předpokládám, že tento princip byl objeven s pomocí metaforického myšlení, konkrétně v užití tzv. absolutních metafor. Hlavním cílem příspěvku je prezentace metod analyzování metafory v diskurzu vědeckého objevování nového média. Pojem „absolutní metafory“ se objevuje u Hanse Blumenberga (1962). Mým cílem je představit Blumenbergovu „metaforologie“ jako metoda užitečnou pro interpretaci absolutních metafor v diskurzu objevení nového média, konkrétně hypertextu. Jako absolutní představím z metaforologické perspektivy metaforu „asociace je stezka“ objevující se v odborném článku Vannevara Bushe (1945). V dalším kroku budu uvedenou metaforu interpretovat s využitím postupu, který popisuje Max Black v tzv. interaktivním pojetí metafory (1979) jako analýzu „implikačních komplexů“ nebo „asociovaných implikací“ jednotlivých subjektů metafory. Analýzy by měly potvrdit, že absolutní metafora není snadno vyjádřitelná doslovnou parafrází. To znamená, že její výklad je stále otevřený novým asociovaným implikacím. A tato otevřenost je z pragmatického hlediska je klíčová pro vynalezení hypertextu jako nového média. Mým cílem je popsat, ilustrovat a zdůvodnit volbu popsaných metod. Ukázat na konkrétním příkladu, proč se tato metoda zdá být vhodná pro účely zkoumání sledovaného diskurzu. Posledním cílem je navrhnout specifikaci popsané metody s ohledem na kontext použití metafory v diskurzu objevování a vynalézání nového média.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.