Restrikcionistická výzva a morální intuice

Autoři

HORSKÝ Jan

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výzkumy na poli morální psychologie během posledních 15 let poukazují na to, že při každodenním morálním hodnocení hrají klíčovou roli morální intuice. To je odpověď na otázku (Jak lidé vynáší morální soudy?) položenou v rámci deskriptivního projektu. Na co již ale badatelé (jako je například americký sociální psycholog Jonathan Haidt) odpověď nenabízí, je ta skutečně klíčová a svou povahou čistě normativní otázka, zda je taková praxe ospravedlnitelná (Máme se spoléhat na morální intuice?). Situace je o to závažnější, že zasahuje i do samotného jádra filosofické metody – morální intuice jsou (především v rámci analytické tradice) využívány jako evidence/kontra-evidence pro podporu/vyvrácení normativních etických teorií. Početná skupina experimentálních filosofů (tzv. restrikcionisté) předkládá důvody pro to, aby byla tato praxe především v epistemologii, na kterou jejich útok cílí primárně, značně okleštěna (jedná se o tzv. restrikcionistickou výzvu). Jaké jsou tyto důvody? A dají se vztáhnout i na morální intuice? Stručně vyjádřeno: Jsou morální intuice spolehlivým epistemickým kanálem?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.