Alternace vokalické délky u prefixů a předložek v češtině

Autoři

CAHA Pavel ZIKOVÁ Markéta

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška ukazuje paralelu mezi vázanými a volnými „particles“ v germánských jazycích a dlouhými a krátkými variantami prefixů a předložek v češtině.
Související projekty: