Growing up in a Moravian village in the second half of the eighteenth century

Název česky Dospívání v moravské vesnici v druhé polovině 18. století
Autoři

SLOVÁKOVÁ Věra

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zabývá životem dětí a mladých lidí v moravské vesnici ve druhé polovině 18. století. Období po odchodu dítěte z domu patřilo k nejdynamičtějším v životě. Dívky obvykle vstoupily do čelední služby. Chlapci pracovali na venkovských hospodářstvích, učili se řemeslům, vandrovali jako tovaryši a vstupovali do armády. Určitá skupina mladých lidí se nepodřídila společenským pravidlům a stali se z nich žebráci a tuláci.
Související projekty: