Silicite daggers from the territories of the Czech Republic and Slovakia (a preliminary study)

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Silicitové dýky z území České republiky a Slovenska (předběžná studie)
Autoři

PŘICHYSTAL Antonín ŠEBELA Lubomír

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Na konci eneolitu a počátkem doby bronzové se na území bývalého Československa objevují silicitové (pazourkové) dýky. Jsou považovány za importy ze severu, protože chybí doklady o jejich lokální rpodukci. V České republice jsme zjistili 88 dýk (42 kusů v Čechách, 45 kusů na Moravě, 1 kus v českém Slezsku), kdežto na Slovensku jen 5. Z hlediska použitých surovin převažují silicity (pazourky) severské provenience, ať již pocházejí z glacigenních sedimentů nebo až z primárních výchozů na pobřeží Baltského moře a Skandinávie. Pouze dvě dýky by mohly být zhotoveny z domácích surovin (Morava). V kolekci z Čech jsme ale nalezli vedle severského pazourku také čokoládový silicit ze středního Polska, rohovcovou brekcii a křídový spongolit. Tři dýky byly vyštípány z bavorského deskovitého rohovce a jedna dýka patrně z bavorského rohovce typu Flintsbach, což představuje zcela nové zjištění. Většina dýk dokládá velmi pravděpodobně kontakty s výrobními centry v oblasti glacigenních sedimentů na sever od studovaných území, v některých případech nelze vyloučit až s dílnami v Pobaltí nebo v Dánsku, méně v Bavorsku nebo ve středním Polsku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.