Životní styl a chování související se zdravím dospělých a seniorů v ČR

Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek zpracovává dílčí úkol výzkumu podporovaného GA ČR (č. 13-19808S). Cílem je srovnat životní styl a chování související se zdravím kohort mladých, středních a zralých dospělých a kohorty seniorů. Celkový počet respondentů tvoří 1498 osob (69% žen) ve věku od 20 do 93 let. Z rozsáhlé dotazníkové baterie byla v rámci studie využita data ze Škály chování souvisejícího se zdravím (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2013), Inventáře zdravotních stesků Osecké, Řehulkové a Macka (1998), Testu životní orientace (Life Orientation Test – Revised , LOT-R, Scheier, Carver, Bridges, 1994), Dotazníku defenzivního pesimismu (Defensive Pessimism Questionnaire, DPQ, Norem, 2002, Škály duševního zdraví MHC-SF (Keyes, 2005) a Gordonova osobnostního profilu GPP-I (Gordon, 1953, upravil Svoboda, 1999). Ověřili jsme, že se jednotlivé kohorty rozdělené dle věku (20-35; 36-50; 51-65; >65) mezi sebou liší v míře vykazovaného zdraví podporujícího a zdraví ohrožujícího chování. Výsledky prokázaly statisticky významné rozdíly ve všech sledovaných komponentách chování souvisejícího se zdravím kromě péče o duševní hygienu. S přibývajícím věkem roste orientace na zdravou výživu, denní režim je pravidelnější, roste i tendence vyhýbat se návykovým látkám, míra pohybové aktivity však klesá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.