Bryennios’ Hyle Historias : The Good Ruler, The Tyrant And Their Confidants

Název česky Hyle Historias Nikefora Bryennia : Dobrý panovník, tyran a jejich důvěrníci
Autoři

BOHRNOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/068.2014.54.4.9
Doi http://dx.doi.org/10.1556/068.2014.54.4.9
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Byzantine historiography; Byzantine rhetoric; Nikephoros Bryennios; Hyle historias; good ruler; tyrant
Popis K základním motivům byzantské literatury patří srovnání dobrého a špatného panovníka. Jeho obvyklými prvky jsou čtyři kardinální ctnosti, filantropie, zbožnost, způsob nástupu na trůn, zájem o poddané a výběr důvěrníků. Autoři nemusí nutně použít všechny tyto prvky, ale vybírají si takové, které korespondují s koncepcí jejich literárního díla. Tím se řídil i Nikephoros Bryennios, byzantský vojenský velitel a spisovatel žijící ve 12. století, při psaní díla Hyle historias, ve kterém zachytil vládu tří císařů: Romana IV. Diogena, Michaela VII. Duky a Nikefora III. Botaneiata. Bryennios přisuzuje každému z nich některou z vlastností typických pro tyrana. Romanovi chybí uvážlivost, Michalovi odvaha a Botaneiatovi uměřenosti. Navíc Roman naslouchá lichotníkům, Michal podléhá eunuchu Nikeforitzovi a Botaneiates důvěřuje barbaru Borilovi a podlému eunuchu Ioannovi. Tyto příklady ukazují, že Bryennios se z výše uvedeného seznamu jednání typického pro tyrana zaměřil na nevhodný výběr důvěrníků a použil vykreslení charakteru císařských rádců k popisu charakteru císaře samotného. Cílem tohoto příspěvku je zanalyzovat použití této techniky v Hyle historias, s jejíž pomocí Bryennis vytvořil negativní obrazy předchozích panovníku a připravil tak pole pro Alexia Komnena, pravého hrdinu svého spisu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.