Srbistika u okviru južnoslovenskih filologija i balkanistike na univerzitetu u Brnu – prošlost, sadašnjost i budućnost

Název česky Serbistika v rámci jihoslovanských filologií a balkanistiky na brněnské univerzitě – minulost, současnost a budoucnost
Autoři

KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ishodišta
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/casopis-ishodista
Obor Jazykověda
Klíčová slova teaching Serbian; Serbian Studies; South Slavonic Studies; Balkan Studies
Přiložené soubory
Popis V této práci hovoříme o dějinách oboru srbský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. Srbský jazyk se vyučoval pod oficiálním jménem srbochorvatština ještě počátkem 90. let 20. století, v souladu s tehdy převládající představou o jednotě jazyka Srbů, Chorvatů, Černohorců a tehdejších Muslimů. Samostatná serbistika jako studijní program se poprvé objevuje v akademickém roce 1997/1998. To znamená, že Brno je jedním z mála univerzitních měst v Evropě, které má serbistiku a kroatistiku jako dva samostatné obory. Vidíme to v současnosti jako správné a objektivní řešení, ale s ohledem na snižující se zájem o nacionálně koncipované slovanské filologie obecně nevylučujeme, že se v budoucnu podoba univerzitního studia jihoslovanských filologií změní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.