Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

HORÁKOVÁ Radka

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Zpracovaná kapitola se zabývá možnostmi podpory dítěte s těžkým sluchovým postižením v prostředí mateřské a základní školy hlavního vzdělávacího proudu. Podpora je v tomto ohledu chápána dvěma způsoby - podpora technická v podobě kompenzačních pomůcek a podpora personální v podobě spolupracujících pedagogů a rodičů dítěte. V rámci kapitoly jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které se realizovalo ve třech fázích v časovém rozmezí leden 2013 - říjen 2015. Dominantním cílem šetření bylo zhodnocení přínosu kochleárního implantátu a FM systému a hodnocení úrovně jazykových dovedností dítěte předškolního a mladšího školního věku. Pro tento účel byly využity následující nástroje pro hodnocení: vývojové škály společnosti Cochlear, test Lingových zvuků a FM ChIP.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.