Čas, kauzalita a láska podle Danta Alighieriho

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Rok publikování 2012
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přehled Dantových názorů na fyziku, etiku, filosofii a teologii spojených s výkladem Božské komedie.
Související projekty: