Acute Systemic Toxicity: Alternative in Vivo and in Vitro Methods

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KUBINCOVÁ Petra NOVÁK Jiří SOVADINOVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova toxicity assessment; acute systemic toxicity; alternative methods; in vitro methods; 3R concept
Popis Článek poskytuje stručný přehled alternativních metod dostupných pro hodnocení akutní systémové toxicity a zaměřuje se na jejich postavení v moderním pojetí posuzování rizika pro lidské zdraví. Současná strategie tradičního testování toxicity látek je založena především na stanovování nepříznivých účinků látek v rámci homogenní skupiny zvířat. Účinky na lidi se však často od těch na zvířatech liší, metody využívající zvířata jsou finančně i časově náročné, nejsou vhodné k robotizaci a automatizaci a jsou i eticky kontroverzní. Současné vědecké pokroky vedly k nové strategii v posuzování rizik pro lidské zdraví založené na metodách, které budou levnější, s vysokým potenciálem pro automatizaci i robotizaci a jejichž podmínky budou více napodobovat reálnou expozici lidí. Kromě toho umožní tato strategie i významně snížit počet zvířat potřebných pro konečné testování in vivo. Zatím jsou validované in vitro metody používány zejména k odhadu počáteční dávky v akutních orálních testech, což by mohlo snížit počet zvířat až o polovinu. In vitro metody jsou také užitečné pro určení, zda testovaná látka proniká přes kůži či pro posouzení hematotoxicity. Tyto metody hrají zásadní roli v predikci akutní systémové toxicity, zejména ve stupňovitém schématu testování toxicity. Velice slibně se jeví strategie stupňovitého hodnocení bazální cytotoxicity, hematotoxicity, neurotoxicity, metabolismus a biokinetiky a in vitro metody v nich hrají podstatnou roli. Některé strategie již byly navrženy a pre-validovány v rámci projektu ACuteTox. Kompletní testovací strategie však musí být ještě plně validovány, aby mohly plně nahradit stávající přístup testování akutní toxicity založený na tradičních metodách in vivo. Přes všechny naděje, které nová strategie a přístup ve stanovení akutní systémové toxicity budí, celý proces změny rutinního testování v praxi je úplně na začátku a teprve další vývoj ukáže, zda daná očekávání jsou vůbec splnitelná a kde jsou hlavní omezení a limitace
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.