Archeologický výzkum německého polního opevnění ze závěru druhé světové války u Pasohlávek (okr. Brno-venkov)

Autoři

ZUBALÍK Jiří KOMORÓCZY Balázs LUKÁŠ Miroslav VLACH Marek

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Při archeologických výzkumech známé římské stanice u obce Pasohlávky se podařilo odkrýt také objekty související s událostmi druhé světově války. Zkoumaná oblast na levém břehu řeky Dyje totiž představovala jedno z posledních míst, které německý Wehrmacht opevnil systémem polního opevnění. Intenzivní bojová činnost zde probíhala od 23. dubna do 7. května 1945. Během výzkumů bylo odkryto 86 zahloubených objektů, které bylo možno s pomocí písemných pramenů identifikovat jako několik typů okopů pro pěchotu. Byly také provedeny prostorové analýzy v prostředí GIS, které měly za úkol dokumentovat rozsah opevnění a vzájemné vztahy mezi objekty.
Související projekty: