Zákony římské republiky ve 4. a 5. knize Orosiových Historiae adversus paganos

Autoři

MALANÍKOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Presbyter Orosius, který žil na přelomu 4. a 5. století, sepsal celkem sedm knih světových dějin Historiae adversus paganos pojednávajících o událostech od vzniku světa do r. 417 n. l. Univerzální dějiny měl vytvořit na žádost sv. Augustina tak, aby jejich text podpořil koncepci obsaženou v Augustinově díle De civitate Dei. Tento záměr výrazně ovlivnil výběr událostí, které jsou v Orosiově díle popisovány, ale i přes to může sloužit jako zajímavý pramen pro studium období římské republiky. Ve výčtu válek, nepříznivých znamení a mnohých katastrof se nalézají také krátké zmínky o zákonech, které byly schváleny nebo odvolány v období římské republiky, z nichž jsem pro svůj příspěvěk vybrala některé pasáže, které porovnávám s texty antických autorů, o kterých se domníváme, že s nimi Orosius pracoval při psaní svých dějin: především s díly Livia, Eutropia a Flora. Všímám si rozdílů a shod srovnávaných pasáží u datace, jmen, popisu procesu tvorby či zrušení zákonů a jejich obsahu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.