Etický rozměr předávání vědecké perspektivy: Akademické studium náboženství jako prostor pro tenzi mezi studiem a náboženskou identitou?

Autoři

MENŠÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje analýze procesů, kterými je studentům v akademickém prostředí předávána vědecká perspektiva a to s důrazem na tenzi, kterou může předávání vytvářet tlakem na jejich osobní postoje a hodnoty. Vědeckou perspektivou je v tomto smyslu chápán specifický způsob myšlení a jednání, jenž operuje s hodnotami racionality, metodičnosti, hodnotové neutrality a objektivity lidského poznávání. V rámci socializace do akademického prostředí se pro studenty stává internalizovaným věděním, které v sobě obsahuje soubor vykonávaných činností, rolí a uplatňovaných pravidel a norem. Tenze, kterou studenti mohou pociťovat během socializačního procesu, pak vychází z formování jejich každodenního světa tímto věděním vázaným na sociální kontext studia. Příspěvek se v této souvislosti opírá o pozice sociálního konstruktivismu Bergera a Luckmanna (1966). Tato teoretická východiska jsou prezentována na výsledcích konkrétní studie, která postihuje motivy studentů k dobrovolnému opuštění studia oboru Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jakožto způsoby odmítnutí socializačního procesu do akademického studia, v němž studenti internalizují vědecký pohled na náboženství. Výzkum se analýzou semi-strukturovaných rozhovorů se 7 bývalými studenty oboru soustředil na detailnější část uvnitř jednotlivých motivů a to na tenzi mezi studiem religionistiky a vlastní náboženskou identitou studentů. Komplexnější informace, které příspěvek přináší o možnostech vlivu a důsledcích sekundární socializace do vědeckého prostředí univerzit, pak přetváří v diskuzi nad otázkami, kde jsou etické hranice odosobněného vědeckého zkoumání a žité každodenní reality, a jak lze s touto problematikou pracovat pomocí renovace předávání vědeckých přístupů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.