Post-sekulární religionistika? K podobě sociálních věd v post-sekulární společnosti

Autoři

VRZAL Miroslav

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pojem post-sekulární společnost je v současnosti spojován zejména s osobou Jürgena Habermase. Ten předkládá i určitou „vizi“ post-sekularity, kde by mělo docházet k lepší komunikaci, toleranci a k vzájemné inspiraci mezi náboženstvím a sekulárními oblastmi společnosti, což by se podle Habermase mělo týkat rovněž vědy. Příspěvek se snaží nastolit téma post-sekulární religionistiky v „habermasovském pojetí“ a diskutovat její charakteristiky, možnosti a zároveň omezení. Specificky se zabývá českou diskusí nad tzv. symetrickým přístupem ke studiu náboženství (vycházejícím z teorie sítí aktérů), který by v některých ohledech mohl být za post-sekulární přístup považován.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.