The Gracchi in the Written Late Antique Historical Sources from 3rd – 6th Century

Název česky Bratři Gracchové v pozdně antických historických literárních pramenech 3 - 6 stol. n. l.
Autoři

MALANÍKOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tiberius Sempronius Gracchus a jeho mladší bratr Gaius Sempronius Gracchus patří mezi významné postavy počátku pozdní římské republiky, a proto jsem se rozhodla věnovat ve svém příspěvku historické interpretaci a komparaci informací o jejich životě, reformní činnosti a způsobu smrti získaných z vybraných historických literárních pramenů pozdní antiky 3. až 6. století n. l. Pozdně antické prameny již mají značný odstup od období pozdní římské republiky a jejich pohled na tehdejší události a osobnosti se může značně lišit od tradičního pohledu autorů z předchozích staletí. V dílech se lze setkat s odlišným chápáním událostí a pojmů nebo s rozdílným upřednostňováním, výběrem, událostmi a osobnostmi. Tento posun lze dobře ilustrovat na příkladu pasáží, které se týkají bratří Gracchů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.