Internetkommunikation in den Kommentaren zu deutschen und tschechischen Videos, auf You-Tube, zwei Diskurse , Evaluation und Expressivität in der Sprache

Název česky Internetová komunikace v komentářích k německým a českým videím na YouTube, prvky dvou diskurzů, evaluace a expresivita v jazyce
Autoři

HALASOVÁ Anna Marie

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje němčině a češtině na Internetu. Zkoumanými texty jsou diskusní komentáře ke dvěma videím na You-tube. Německé video přináší záběry z pádu Berlínské zdi a doprovází je píseň „Wind of Change“ německé hudební skupiny Scorpions. České video obsahuje dokumentární záběry z okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v Praze roku 1968 s nahrávkou legendární písně „Běž domů, Ivane“. Do komentářů se tak dostávají dva diskurzy: pád Berlínské zdi a jeho důsledky a historická reflexe sovětské okupace v českých diskusních příspěvcích. Vedle analýzy těchto diskursivních prvků v diváckých komentářích bude pozornost zaměřena na specifické rysy internetové komunikace a na hodnotící a expresivní prostředky v ní, jakož i na srovnání nalezených dokladů jazykové evaluace a expresivity v němčině a češtině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.