Estetické oceňování přírody ve městě

Autoři

JEDLIČKOVÁ Simeona

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku „Estetické oceňování přírody ve městě“ je upozornit na pozici zeleně v městském environmentu, a to s přihlédnutím k jejímu estetickému působení. Autorka nejdříve vytyčuje hranice pojmů příroda, environment a městská zeleň, se kterými text pracuje především. Dále následuje představení dvou možných přístupů k estetické zkušenosti se zahradou, a to jednak Kaplického pojetí praktické funkce v zahradě a její schopnosti odkazovat prostřednictvím své kreativní stránky na estetickou kvalitu a také Dadejíkova chápání estetické zkušenosti s přírodním prostředím jako aktivní, mnohosmyslové a zbavené praktického vztahování. Na tyto úvahy navazuje rozbor Berleantova pojetí estetického environmentu a estetiky angažovanosti. Je-li ve zkušenosti s environmentem přítomen estetický faktor, prohlubuje se provázání člověka s prostředím. Proto až při zohlednění estetického faktoru vzniká autentické lidské prostředí. Kaplického a Dadejíkovy úvahy o vztahu estetického oceňování a zahrady jako městské zeleni blízké skutečnosti propojuje autorka s Berleantovým estetickým environmentem a vyvozuje, že estetická zkušenost s městskou zelení, která je již z definice součástí městského prostředí, má nezanedbatelný, přínosný a kladný vliv na lidskou zkušenost s městským environmentem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.