Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění

Autoři

KOKEŠ Radomír D.

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie usiluje popsat, poznat a vysvětlit fenomén fikce na pokračování. Výzkumné stanovisko knihy představuje poetika seriálové fikce, která chce za prvé poskytnout systémové vysvětlení seriálové fikce, za druhé postihnout rozmanitost uměleckých možností seriálového vyprávění a za třetí nabídnout nástroje pro analýzu konkrétních seriálových děl. Naplnění prvního a druhého z těchto cílů slouží původní koncepce seriality, jež v případě třetího z cílů tvoří toliko pozadí pro analytické hypotézy. Nabízená poetika seriálové fikce předpokládá přítomnost časoprostoru postupně utvářeného dílem v interakci s divákem. Nazývá jej fikční makrosvětem – a vyprávěné příběhy se dějí v jeho podmínkách a souvislostech. Každá epizoda seriálu tvoří epizodní svět a serialitou se označuje právě vztah mezi stavem věcí v makrosvětě na konci epizody stávající a stavem věcí v makrosvětě na konci epizody předcházející. V závislosti na stupni vzájemného propojení a způsobu vztahování se fikčních postav kniha navrhla typologii seriality, jež má být kategorizací funkční a heuristickou, nikoli však substantivní: serialitu oddělenou, nenávaznou, polonávaznou, návaznou a rozrušující. Výklad Světů na pokračování je uspořádán do tří oddílů. První oddíl knihy usiluje o systémové vysvětlení seriality, přičemž využívá zmíněnou pětici typů shora dolů a v těchto souvislostech postihuje způsoby zprostředkování informací a otázky identifikace fikčních entit napříč epizodami. Druhý oddíl knihy zkoumá rozmanitost možností seriálového vyprávění, pročež k typům seriality přistupuje naopak od materiálu zdola nahoru, když se ptá po upřednostňovaných rejstřících uměleckých řešení. Závěrečný oddíl ukazuje, jak mohou poskytnuté nástroje nabídnout esteticky citlivé vysvětlení konkrétních děl. V souvislosti s trojicí rozličných, ale současně souvisejících cílů se jednotlivé oddíly plynule rozvíjejí i proměňují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.