Local Vulgar-Latin Elements in Curse Tablets, with special Attention to the northern Provinces of the Roman Empire

Název česky Lokální vulgárně latinské prvky v textech proklínacích tabulek, se zaměřením na severní provincie římské říše
Autoři

URBANOVÁ Daniela

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Při interpretaci defixí je třeba mít na mysli nejen vývoj lidové latiny nebo syntaktická pravidla, ale také specifická pravidla magických textů a konečně také vzdělání pisatele. Všechny tyto faktory mnohdy protichůdné mohou totiž souběžně ovlivnit výslednou strukturu proklínacího textu. Z hlediska specifických magických pravidel je asi nejsilnější – tendence k jednoznačnosti – jména stávají častěji v nominativu – dochází k apozici a izolaci nominativu zvl. na začátku textu nebo i ve vlastním grafickém layoutu textu - to je narušováno – odpadáním koncových konsonant a upřednostněním syntaktických pravidel, nebo nízkým vzděláním pisatele. V některých případech naopak upřednostňují autoři oproti magickým zvyklostem syntaktická pravidla
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.