The DQMD Tag : A system of direct quotation meta-data tagging for EAP corpora

Autoři

DOCHERTY Peter MACH Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lingua
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384116301553?via%3Dihub
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2017.04.004
Obor Jazykověda
Klíčová slova Direct quotation; Metadata; Corpus-assisted discourse studies; Corpora; Sketch Enging
Popis Článek předkládá nový standardizovaný systém pro tagging meta-dat přímých citací v korpusech akademické angličtiny (EAP). Systém byl vyvinut jako podpora výzkumu přímých citací za použití corpus-based přístupu a zároveň jako nástroj, jehož cílem je zajistit replikovatelnost výzkumů na poli diskursivních studií využívajících korpusy. Ačkoliv současná implementace systému umožňuje pouze manuální tagging, do budoucna je počítáno s myšlenkou algoritmu, který by anotaci automatizoval, podobně jako je tomu u PoS tagů). Systém spočívá v manuálně anotovaném, šestipísmenném tagu (nazýván DQMD tag) a setu CQL dotazů, vytvořených pro účely práce s tagem. Tag je umístěn před každou přímou citaci v korpusu. CQL dotazy umožňují v konkordanci zobrazení jak samotné citace, tak i tagu jako KWIC. Systém může sloužit ke sběru frekvence typů přímých citací a lexikálních dat (zahrnující související PoS data) s užitím jakékoliv kombinace DQMD atributů. Pro příklady uvedené v článku byl použit korpusový manažer Sketch Engine.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.