Interpozice ve staré češtině

Autoři

NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Naše řeč
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova interposition; word order; Old Czech; development of Czech syntax
Popis Příspěvek se zabývá takovým slovosledem nominální fráze (NP), při němž dochází k extrakci rozvíjejících prvků NP mimo svou syntaktickou doménu. Tyto prvky jsou od svého řídícího výrazu „odtrženy“ jiným výrazem, příp. více výrazy, jež nejsou spjaty syntaktickými vztahy uvnitř dané NP, a nachází se tak v distantní pozici od svého dominujícího jména. Takové uspořádání prvků NP je v rozporu s podmínkou projektivity, jak je definována např. v MČ. V současněčeském systému představuje distantní pozice rozvíjejících členů NP jev spíše periferní, nicméně některými autory je hodnocena jako poměrně typická slovosledná varianta pro starší vývojové fáze češtiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.