Přechod žáků ze čtvrtého do pátého ročníku základní školy (případová studie)

Autoři

NAVRÁTILOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek prezentuje vybrané výsledky diplomové práce, která se zabývá přechodem žáků ze čtvrtého do pátého ročníku základní školy. Cílem předloženého příspěvku je zodpovědět výzkumnou otázku: jakým způsobem vnímají přechod samotní žáci. Výzkumná sonda je kvalitativní případová studie využívající vícezdrojového sběru dat: analýzu slohových prací, zúčastněné pozorování, ohniskové rozhovory.