Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu

Logo poskytovatele
Autoři

ZOUNEK Jiří JUHAŇÁK Libor BÁRTA Ondřej ZÁLESKÁ Klára VLČKOVÁ Kristýna

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem příspěvku je popsat, vysvětlit a interpretovat dosavadní výsledky empirického výzkumu, který se zaměřuje na role digitálních technologií v životě dnešních (patnáctiletých) žáků. Sekundárním cílem příspěvku je představení nového výzkumného projektu s názvem Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (podporován GAČR, č. p. 17-06152S). Tento projekt se zaměřuje na digitální technologie a to jakými způsoby vstupují do každodenního života a učení žáků, v různých kontextech a v různých prostředích. Náš výzkum ukazuje, že škola sehrává důležitou úlohu v osvojování dovedností využívat ICT v různých životních situacích. Výsledky ale také naznačují význam mimoškolního prostředí, které hraje roli nejen při samotném osvojování, ale také v dalším rozvoji schopností a dovedností využívat ICT. Výsledky výzkumů rovněž upozorňují na nevyužitý potenciál ICT ve vzdělávání, ale i na potenciální hrozby, které přináší ICT do života žáků. Příliš ovšem nevíme o „životě“ a aktivitách žáků ve virtuálním prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.