Prezentace diplomové práce „Thomas Bernhard jako výzva pro české překladatele“

Autoři

TRNA Jan

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V prezentaci diplomové práce jsem se zaměřil na rysy jazyka, které Bernharda odlišují od ostatních německy píšících autorů, a představují výrazné překážky pro překladatele. Vedle popisu rozsáhlých hypotaktických konstrukcí jsem se soustředil na slovotvorný potenciál Bernhardových textů a na překlad tzv. ad-hoc-kompozit, jež mají zpravila ironickou funkci, jež je v češtině ovšem velice obtížně převoditelná. Kontrastivně jsem se pokusil porovnat tři vybrané překlady románů („Wittgensteinův synovec“, „Konzumenti levných jídel“ a „Mýcení“) z Bernhardovy pozdní tvůrčí etapy. Prezentace byla graficky podpořena posterem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.