Question of local mortaria production in the Middle-Danubian Barbaricum

Název česky Otázka místní produkce mortarií ve středoevropském barbariku
Autoři

VACHŮTOVÁ Dagmar CECCARELLI Letizia KORÓNIOVÁ Monika

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Zlomky mortaria nalezené na jednom ze sídlišť středodunajského barbarika ve Vlčnově Dolním Němčí jsou obvykle považovány za doklady místní produkce této římské keramiky - mortarií. Při novém vyhodnocení byly pozorně analyzovány všechny dostupná data. Autorkou posteru byly navrženy nové interpretace archeologické situace. Spektrální analýzy vybraných vzorků a jejich interpretace byly provedeny spoluautorkami příspěvku Letizií Ceccarelli a Monikou Koróniovou. Hlavním cílem nových analýz bylo zjistit možné souvislosti mezi danou nádobou (moratrium) a dalšími fragmenty keramiky nalezené na lokalitě vykazující prvky místní produkce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.