Möglichkeiten der korpusbasierten sprachwissenschaftlichen Analyse. Am Beispiel der Konstruktionen mit 'lassen'.

Název česky Možnosti korpusové jazykovědné analýzy. Na příkladu konstrukce se slovesem 'lassen/nechat'
Autoři

VALÍČKOVÁ Markéta

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Empirické výzkumné nástroje korpusové lingvistiky pomáhají reflektovat jazykový úzus německého jazyka. Příspěvek pojednává o praktickém významu korpusové lingvistiky a jejich metod pro jazykovědu na základě konkrétních analýz německo-českých překladových ekvivalentů slovesa 'lassen' se zvláštním zaměřením na idiomatiku této konstrukce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.