Vratislav. První král Čechů

Autoři

REITINGER Lukáš

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Je zřejmé, že diskuze o interpretaci osobnosti prvního českého krále Vratislava II. z rodu Přemyslovců (1061-1092) se dnes už nemůže odehrávat na poli chronologického a kontextuálního převyprávění roků jeho vlády, ale jen v důkladném rozboru jednotlivých pramenů jako celku. Hlavním cílem předkládané práce je systematická revize relevantních pramenů k vládě Vratislava II., zhodnocení jejich výpovědí, zmapování světů představ (Vorstellungswelt) daných kronik či letopisů a v neposlední řadě diskuze o sporných interpretacích, v nichž jsou mnohá svědectví k druhé polovině 11. století zakleta. Teprve v dalším sledu je příslušný pramen konfrontován s konkrétními poměry druhé poloviny 11. století. V tomto duchu je dílo rozčleněno do tří samostatných celků. Po úvodním vymezení Vratislavovy vlády a doby v první části (Kosmův labyrint) je nejdříve zhodnocen Kosmův svět představ a celková koncepce vlády Vratislava II. Kosmova kronika nám zároveň vymezí místo a prostor, do kterého po důkladných rozborech budeme postupně vkládat naše další závěry. Druhý díl (Vyšehrad a jiné vzpomínky) je věnován písemnostem, které vznikly ve vyšehradské kapitule a v jiných duchovních institucích českých zemí. Ve třetím celku (Věhlas krále za hranicemi) jsou vyhodnoceny záznamy zahraničních skriptorií, zejména kláštera Pegau. Zvláštní prostor je rovněž věnován sbírce listů spojených s Vratislavem II., kterou v 18. století objevil v Řezně Bernhard Pez.