Latin curse Texts : Mediterranean Tradition and local diversity

Název česky Latinské proklínací tabulky : středomořská tradice a lokální odlišnosti
Autoři

URBANOVÁ Daniela

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae, Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://akademiai.com/toc/068/57/1%20
Doi http://dx.doi.org/10.1556/068.2017.57.1.5
Obor Jazykověda
Klíčová slova Latin curse tablets; Vulgar Latin
Popis Dochovalo se celkem asi 600 latinských proklínacích textů, vyrytých na olověných tabulkách, datovaných od 2. stol. př. n. l. do 5. stol. n.l. Počet těchto textů však nepochybně není konečný, jak dokládají noví nálezy z Mohuče (Německo) Blänsdorf (2012, 34 tabulek) a nové nálezy z fontány bohyně Anny Perenny v Římě(Blänsdorf 2012, Piranomonte 2012, (26 tabulek a další magické předměty), nebo nejnovější nálezy z Pannonie (Barta 2009, 2015). Tabulky byly adresovány převážně podsvětním božstvům a jejich pisatelé je dobře ukrývali před očima smrtelníků, nemluvě o tom, že v případě archeologických nálezů hraje často velkou roli náhoda. Dochované defixe tedy představují je zlomek antické produkce. Přesto však můžeme v rámci textů z jednotlivých provincií římského impéria sledovat pozoruhodné odlišnosti, specifické rysy, jak na úrovni jazykové tak obsahové a formulační.
Související projekty: