EduCoM 1.0. Mobilní aplikace pro sběr dat o výukové komunikaci

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman CHMELÍK Jiří

Rok publikování 2017
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Popis Educational Communication Measuring (EduCoM) je mobilní aplikace pro platformu Android určená pro hromadný sběr dat o výukové komunikaci v prostředí školní třídy. Cílem aplikace je efektivní a levný sběr dat o výukové komunikaci určený pro kvantitativní analýzu. Do aplikace se přes dotykové rozhraní zaznamenávají v reálném čase údaje kvalitativní povahy (např. kvalita žákovských replik) a kvantitativní povahy (např. čas promluvy učitele a žáka). Pozorovatel či pozorovatelé přítomní ve třídě do aplikace zaznamenávají výše uvedené údaje a aplikace následně provádí výpočty o každém žákovi, o učiteli a kumulativní součty pro celou třídu. Výstupem je jednak vizuální přehledné zobrazení, ale především datový soubor ve formátu CSV s jednotlivými indikátory. Aplikace byla vytvořena na základě předchozích výzkumů výukové komunikace (Šeďová, Švaříček, Sedláček, Šalamounová, 2016) a na základě teorie dialogického vyučování (Alexander, 2008). Výhodou aplikace oproti jiným dosud používaným technikám sběru dat je zaprvé velká přesnost údajů (např. délka žákovských odpovědí), zadruhé jednoduchost (po zácviku do teorie jednotlivých sledovaných indikátorů je ovládání aplikace velmi snadné), a zatřetí snadné další zpracování dat (výstupem z aplikace je datový soubor ve formátu CSV určený pro další statistické zpracování dat). Aplikace přímo provádí většinu výpočtů na základě teorie dialogického vyučování. Aplikaci je možné zprovoznit i na mobilním telefonu, ale pro přesné a rychlé zadávání údajů je doporučen tablet. Aplikace nevyžaduje mobilní ani jiné datové připojení, data je možné přenést do jiného počítače až je pozorovatel v dosahu Wi-Fi sítě. Aplikace byla opakovaně testována a následně byla v roce 2017 použita při rozsáhlém a opakovaném sběru dat z více než 40 tříd druhého stupně základní školy (cca 600 žáků). České a anglické ovládání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.